Què són els grups no mantinguts?

Un dels objectius principals de corremonts.cat és disposar d'una agenda d'esdeveniments relacionats amb el món de la muntanya com més completa millor. Qualsevol activitat de muntanya (cursa, caminada popular, sortida d'esquí, curs d'alpinisme...) hi té cabuda. A corremonts.cat els usuaris poden crear esdeveniments, que sempre han d'estar associats a un grup. Per poder disposar de continguts inicials els administradors del portal han creat un conjunt de grups. El cas ideal, però, seria que tothom qui volgués fer conèixer les activitats que organitza, ja siguin de tipus comercial o lúdic, creés el seu grups per fer-ne difusió. Els grups que han estat creats per un administrador/a del portal són grups no mantinguts. La resta de grups no estan dins d'aquesta categoria.

Com fer que un grup deixi de ser no mantingut

Un grup deixarà de ser no mantingut si alguna persona relacionada amb aquest se'n fa càrrec. Per a aquest objectiu l'usuari/ària ha de crear un grup que tingui exactament el mateix nom d'un dels grups no mantinguts. La creació de grups requereix validació per part d'un administrador/a. Absteniu-vos de crear grups dels quals no sigueu representant autoritzat/da.